W roku akademickim 2014/2015 w ramach działalności Koła zrealizowano trzy projekty. Zakres prac oraz rezultaty można znaleźć w poszczególnych artykułach dotyczących projektów: