W roku akademickim 2015/2016 w ramach działalności Koła zrealizowano siedem projektów. Zakres prac oraz rezultaty można znaleźć w poszczególnych artykułach dotyczących projektów:

 

Dodatkowo w ramach warsztatów zajęto się trzema obszernymi zagadnieniami:

  • Ripari urbo - napraw miasto! - Koncepcja zagospodarowania i obsługi transportowej w dzielnicy Czyżyny w Krakowie
  • ŚDM - Koncepcja obsługi transportwej Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie
  • ATW 2.0 - Koncepcja zagospodarowania i obsługi transportowej Alei Trzech Wieszczów w Krakowie