W dniach 18-20 października 2015r. jedenastu członków KNSK pod opieką mgr inż. Urszuli Dudy z Zakładu Systemów Komunikacyjnych uczestniczyło w wyjeździe do Warszawy. Głównym celem wyjazdu były badania ankietowe na stołecznych parkingach Parkuj i Jedź. Badania te wykonywane były na potrzeby Zakładu Systemów Komunikacyjnych. Każdy z uczestników wyjazdu w godzinach szczytu porannego (ok. 6.00 – 9.00) we wtorek 20 października był na jednym z parkingów P+R, zadając korzystającym z parkingu kilka prostych pytań, które pomogły ustalić przybliżony wizerunek typowego użytkownika danego parkingu. Wśród pytań znalazło się pytanie o wiek, miejsce zamieszkania, cel podróży czy środki transportu, na jakie dana osoba się przesiada. Ankietowani odpowiadali także na pytania o to czym dojeżdżali np. do pracy zanim zaczęli korzystać z parkingu P+R. Wśród parkingów, na których członkowie KNSK przeprowadzali ankiety znalazły się takie parkingi jak: Metro Ursynów, Metro Wilanowska, Metro Stokłosy, Metro Młociny, Połczyńska, Anin czy Ursus-Niedźwiadek. Każdy z ankieterów na swoim parkingu nie pojawił się tylko raz. Dzień wcześniej w celu lepszego poznania parkingu, na którym dana osoba będzie ankietować ludzi, odbył się konkurs. Każdy z członków KNSK musiał dojechać do swojego parkingu, sfotografować go i stworzyć prezentację zachęcającą do skorzystania z konkretnego parkingu P+R. Konkurs rozstrzygnięty został na spotkaniu organizacyjnym KNSK. Nagrodzeni zostali: Martyna Paluch, Aleksander Wojnarowski oraz Michał Kulik

Jeden z członków KNSK podczas ankietowania na parkingu P+R

 

Oprócz badań ankietowych na P+R uczestnicy wyjazdu wzięli udział w IV Kongresie Transportu Publicznego, który odbył się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na warszawskim Muranowie. Pierwszego dnia Kongresu członkowie KNSK brali udział m. in. w panelu prezydenckim nt. inteligentnych miast, czy panelu regionalnym, który dotyczył tworzenia zintegrowanego systemu transportu zbiorowego łączącego polskie regiony. 

 

Członkowie KNSK podczas IV KTP

Członkowie KNSK podczas IV Kongresu Transportu Publicznego

 

Członkowie KNSK podczas IV KTP

Członkowie Zarządu KNSK podczas Kongresu promują korzystanie z rowerów miejskich

 

Podczas Kongresu znaleźli coś dla siebie także zainteresowani połączeniem transportu i planowania przestrzennego np. podczas debaty o tym jak planować przestrzeń i jak zaplanować komunikację w tej przestrzeni. Debata ta związana była ze 170-leciem warszawskiego węzła kolejowego.