Zostaliśmy miło zaskoczeni popularnością konferencji. Od 10 do 11 kwietnia wygłoszono dwadzieścia referatów, oraz dwa wystąpienia gości zaproszonych. Udało nam się zainteresować środowiska naukowe z całej Polski. Uczelnie z Gdańska, Poznania, Warszawy, Kielc, Katowic, Bydgoszczy, Krakowa były reprezentowane przez młodych adeptów transportu. Poruszyliśmy tematy planowania, zarządzania, inżynierii, bezpieczeństwa, nowych technologii, kolei, urbanistyki, przestrzeni miejskiej, prawa, symulacji, itp. Wieczorem spotkaliśmy się w swobodnej atmosferze, by oglądać infrastrukturę Krakowa z okien wynajętego tramwaju.

Zaproszeni goście specjalni:

  • Jan Friedberg, były wiceprezydent miasta Krakowa, wieloletni ekspert w zakresie planowania i restrukturyzacji transportu 
  • Jan Jakiel, prezes stowarzyszenia SISKOM, ekspert o wieloletnim doświadczeniu we współpracy z administracją publiczną

 

WYGŁOSZONE REFERATY (wersja pdf)

ZAGADNIENIE

AUTOR / AUTORZY

UCZELNIA / FIRMA

TEMAT REFERATU

ITS i zarządzanie parkowaniem

mgr inż. Marcin Karwasz

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

ANALIZA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK PARKOWANIA W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NA TERENIE BYDGOSZCZY SYSTEMU ITS

Marcin Sosnowski

Marek Rudzianiec

Politechnika Gdańska

KONCEPCJA PARKINGÓW TYPU PARK AND RIDE NA OBSZARZE METROPOLITARNYM TRÓJMIASTA

Barbara Strzebrakowska

Politechnika Gdańska

PROJEKT TRISTAR JAKO ODPOWIEDŹ NA ROSNĄCE POTRZEBY TRANSPORTOWE W MIASTACH

inż. Przemysław Nowak

Politechnika Krakowska

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTURY FRAME W KRAJOWYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA RUCHEM

Modelowanie podrózy i planowanie infrastruktury

Mgr inż. Radosław Klusek

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

OCENA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W BYDGOSZCZY POD KĄTEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

inż. Paulina Krajewska

inż. Rafał Papciakowski

Politechnika Świętokrzyska

KRYTERIA WYBORU TYPU SKRZYŻOWANIA NA PRZYKŁADZIE SKRZYŻOWANIA ULIC: SEMINARJSKA, OGRODOWA, JANA PAWŁA II W KIELCACH

Błażej Matuszak

Mikołaj Sobieraj

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ANALIZA ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW KUJAW I POMORZA

mgr inż. Paulina Olenkowicz-Trempała

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

SYMULACYJNY MODEL TRANSPORTOWY MIASTA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Ruch pieszy i rowerowy

inż. Grzegorz Amirowicz

Politechnika Krakowska

LOKALIZACJA I FUNKCJONOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

inż. Justyna Choszczyk

inż. Wojciech Oleś

Politechnika Świętokrzyska

OCENA WARUNKÓW RUCHU PIESZEGO NA WYBRANYCH PRZEJŚCIACH PRZEZ JEZDNIĘ, ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH

Łukasz Oleszczuk

Tramwaje Warszawskie, Dział Strategii Rozwoju Systemu Tramwajowego

UWARUNKOWANIA PRAWNE DOPUSZCZANIA DWUKIERUNKOWEGO RUCHU DLA ROWERÓW NA DROGACH JEDNOKIERUNKOWYCH

Transport kolejowy, lotniczy i morski

Małgorzata Grzywocz

Magdalena Mateja

Mateusz Bartnik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU NA MORZU BAŁTYCKIM A SYSTEMY MONITORINGU ŻEGLUGI MORSKIEJ

inż. Zuzanna Kunicka

Politechnika Gdańska

WARUNKI POPRAWNEGO DZIAŁANIA AWIONIKI ANALOGOWEJ – URZĄDZENIA PILOTAŻOWE

Mateusz Pietruch

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ JAKO ALTERNATYWA DLA PROJEKTÓW KRAKOWSKIEGO METRA

Transport ładunków

Viktoriia Strelnikova

Kharkov National Automobile and Highway University

CHOICE OF OPTIMAL LOGISTIC CHAINS VARIANTS FOR FREIGHT DELIVERY

Anna Samchuk

Kharkiv National Automobile and Highway University

DETERMINATION OF THE AREA OF LOGISTIC CHAIN VARIANT EFFECTIVE USE FOR A CONSIGNMENT DELIVERY

Mgr Maria Zych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

TRAMWAJE TOWAROWE NA ŚWIECIE I W POLSCE

Transport miejski

Krystian Banet

Politechnika Krakowska

FUNKCJONOWANIE MIEJSKICH WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

inż. Krzysztof Krawiec

Politechnika Śląska

TECHNIKI POKA-YOKE W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

inż. Arkadiusz Drabicki

Politechnika Krakowska

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE W MIASTACH ANGLII