Zespół Zakładu Systemów Komunikacyjnych stworzył, a teraz rozwija Krakowski Model Ruchu. Model wykonany został w ramach pracy badawczej pn. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego realizowanej przez konsorcjum składające się z: Politechniki Krakowskiej, PBS Sp. z o.o., Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, EKKOM Sp. z o.o. oraz International Management Services Sp. z o.o.

 

Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Andrzeja Szarata, prof. PK, który jest Kierownikiem Zakładów Systemów Komunikacyjnych. Pracami nad modelem symulacyjnym w programie Visum kierował mgr inż. Rafał Kucharski, a w jego budowę i rozwijanie zaangażowanych jest wielu członków KNSK.

 

Krakowski Model Ruchu to uniwersalna platforma do analiz komunikacyjnych w Aglomeracji Krakowskiej. Nie tworzyliśmy go na potrzeby jednego projektu, ale jako trwałe i ciągle aktualne narzędzie dla nas, naszych studentów, członków KNSK i miasta (UMK, ZIKiT). Model Krakowski jest punktem wyjścia do analiz komunikacyjnych w aglomeracji, projektów koła, prac naukowych i magisterskich. Agregujemy w nim dane o systemie transportowym, aktualizujemy sieć i rozkłady jazdy, wprowadzamy modyfikacje, scenariusze rozwoju sieci i zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu mamy szanse ciągle rozwijać model i udoskonalać go, testując i udoskonalając metody. Miasto ma na bieżąco dostęp do aktualnego stanu sieci i analizowanych scenariuszy prognostycznych, który może wykorzystać w analizach efektywności, sprawdzaniu kolejności inwestycji, weryfikacji propozycji zmian i ulepszeń, porównywaniu strategii.

 

Krakowski Model Ruchu to:

 • Zautomatyzowany model popytu, obliczany automatycznie dla nowych warunków wejściowych, umożliwiający np. przeliczenie więźb ruchu (pełny model czterostadiowy) po wprowadzeniu zmian w sieci.

 • Wykorzystanie menadżera scenariuszy: wszystkie warianty zintegrowane w jednym projekcie, możliwość tworzenia wielu scenariuszy, szybkiego porównywania i równoległych modyfikacji.

 • Wysoka zgodność przy zachowaniu modelu popytu, bez używania metod numerycznych modyfikujących więźbę. r2 > 0,85 zgodności w obydwu szczytach w komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

 • Odwzorowanie zagospodarowania przestrzennego(liczba mieszkańców, powierzchnia biurowa, handlowa, mieszkalna, produkcyjna, itp.

 • Integracja z modelem Małopolskim (rozkłady jazdy, dane o przewoźnikach prywatnych, więźba ruchu zewnętrznego i tranzytowego, sieć komunikacyjna w aglomeracji).

 • Dokładna, pełna sieć drogowa z bazy GIS (kategoria, klasa, nawierzchnia, dostępność, szerokość, itp.).

 • Inwentaryzacja miejsc parkingowych i odwzorowanie Strefy Płatnego Parkowania.

 • Uwzględnienie sygnalizacji świetlnej i układu skrzyżowań (pierwszeństwo przejazdu, średnie kary za lewo- i prawo-skręty.

 • Optymalizacja wyboru punktów pomiarowych na podstawie narzędzia Optimal Count Locator (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/community/add-in-marketplace/overview/optimal-count-locator-ocl/).

 • Kilkaset wprowadzonych wyników pomiarów i zunifikowany system kodowania wyników pomiarów.

 • Przejrzysty układ procedur w modelu popytu.

 • Przygotowany do rozszerzenia do modelu dynamicznego, modelu czasu rzeczywistego dla systemu ITS, lub modelu aktywnościowego opartego o łańcuchy podróży.

 • Testy na modelu dynamicznym z wykorzystaniem oprogramowania Traffic Realtime Equilibrium, SISTeMA srl - zobacz w załączonym filmie (www.sistemaits.com).

 • Krzyżowa weryfikacja szacowanej liczby mieszkańców średnim zużyciem wody.

 • Dokładne odwzorowanie podróży aglomeracyjnych (motywacje, podział zadań przewozowych, zmienne objaśniające).

 • Identyfikacja miejsc nietypowych  w sieci na podstawie znajomości sieci (np. mniejsza przepustowość, niż wynika to z klasy).

 • Uwzględnienie wszystkich planowanych inwestycji i możliwość wyboru do analizy scenariusza.

 • Dokładna lokalizacja przystanków (BusMan).

 • Skalibrowane funkcje oporu (na podstawie modelu Gdańskiego, PG 2012).

 • 362 rejony komunikacyjne w Krakowie i 33 w aglomeracji.

 

Do pobrania:

 

Autorzy modelu:

 • Dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK
 • Dr inż. Tomasz KULPA
 • Mgr inż. Rafał KUCHARSKI
 • Inż. Michał PYZIK
 • Inż. Arkadiusz DRABICKI
 • Inż. Krystian SIWEK
 • Inż. Mateusz WÓJCIK

 Autor grafik:

 • Krystian BANET