Regulamin Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych uchwalony uchwałą Wlanego Zgromadzenia Członków dnia 26 stycznia 2016 r.

Tekst ogłoszony: Uchwała nr 9/15/16

Tekst ujednolicony: na dzień 26 lutego 2018 r.

Akty zmieniające